Leningrad viloyati sog’liqni saqlash qo’mitasi

Tibbiy yordam olishda qiyinchiliklar