Leningrad viloyati haqida ma’lumot

– Leningrad viloyati ma’muriyatining rasmiy portali (http://lenobl.ru/)

– Leningrad viloyatida vatandoshlarni ko’chirish (https://tt47.ru/)

– Leningrad viloyati mehnat birjasi (https://czn47.ru/)